માનવ પ્રતીકો

આઇઇએસ પુંતા લારગા, સાન્ટા ક્રુઝ દ ટેનેરifeફ

સાન્ટા ક્રુઝ ડી ટેનેરifeફના આઇઇએસ પુંતા લાર્ગામાંથી, તેઓ અમને મોકલે છે

ટીચિંગ અને સોશિયો-સ્પોર્ટ્સ એનિમેશન, એટીએલ મોડ્યુલના 2 જી ચક્રના ફોટા

આઇઇએસ ગúડર-જાવલમ્બ્રે, મોરા ડી રુબિલોસ

અમે તમને હિંસાના માનવીય પ્રતીકનો વિડિઓ મોકલીએ છીએ જે કેન્દ્રના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ ગયા સપ્ટેમ્બર 26 માં રચ્યા હતા.

અલ કેસારની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંસ્થાઓ

આઇઇએસ ક Campમ્પિઆ અલ્ટા અને આઇઇએસ જુન ગાર્સિયા વાલ્ડેમોરાના વિદ્યાર્થીઓ

<blockquote> આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ અને 2 વર્લ્ડ માર્ચની શરૂઆતના પ્રસંગે, IES કેમ્પિઆ અલ્ટાના 200 વિદ્યાર્થીઓ અને IES જુન ગાર્સિયા વાલ્ડેમોરા, અને અલ કેસારના 50 પુખ્ત લોકોએ અહિંસાનું માનવ પ્રતીક બનાવ્યું. </ blockquote >

આઇઇએસ મીરાકેમ્પ, વિલા-રીઅલ

આઇઇએસ મીરાકેમ્પમાં તેઓ અમને કહે છે કે:

<blockquote> અમે તમારા અભિયાનની થીમ, "શાંતિ અને અહિંસાના માનવીય પ્રતીકો" વિષય પર વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે.
અમે તમારી દરખાસ્તને ખૂબ જ રસપ્રદ માનીએ છીએ, તેથી જ અમે તમને વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમારું કાર્ય મોકલાવીએ છીએ. </ બ્લોકક્વોટ>

આઇઇએસ એન્ટોનિયો મચાડો, લાઇન

આઇઇએસ એન્ટોનિયો મચાડો દ્વારા, તેઓએ શાંતિનું માનવ પ્રતીક કેવી રીતે બનાવ્યું તેની છબીઓના આ જૂથને મોકલો.

લિસો રોસેલ્સ, મેડ્રિડ

મેડ્રિડની રોઝેલ્સ હાઇ સ્કૂલમાંથી, તેઓ અમને આ સુંદર હ્યુમન સિમ્બોલ ઓફ પીસ મોકલે છે.

માનવ ચિહ્નો અને શાંતિ શીટ

“હ્યુમન સિમ્બોલ અને સબના દે લા પાઝ” ની પ્રવૃત્તિ મોસ્કેરા કુન્ડીનામાર્કા (કોલમ્બિયા) માં આવેલી “વિલા મારિયા કેનો” સ્કૂલના હાઇ સ્કૂલ અને પ્રાથમિક વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરવામાં આવી હતી.

શાંતિ અને અહિંસાના મુદ્દાઓ વિશે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા અને શાંતિ અને અહિંસા માટેના 2 વર્લ્ડ માર્ચને જાહેર કરવા મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓની આસપાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

તમિલનાડુમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા

તમિલનાડુ (ભારત) માં શૈક્ષણિક સંસ્થા

30 ના Augustગસ્ટના 2019, શાંતિનું પ્રતીક તમિલનાડુ (ભારત) માં શૈક્ષણિક સંસ્થામાં સમજાયું.

ગામો ડાયના સ્કૂલ

ગામો ડાયના સ્કૂલથી - મેડ્રિડ

શાંતિ અને અહિંસા 2019 ના દિવસે, હું મારા કેન્દ્રમાં છેલ્લા જાન્યુઆરી 30 બનાવતા પ્રતીકને જોડું છું.

સીઇઆઇપી ક્રેડેનલ હેરરેરા ઓરીયા

શાંતિ અને અહિંસા 2019 ના દિવસે, મેડ્રિડના સીઇઆઇપી ક્રેડેનલ હેર્રેરા ઓરિઆથી, તેઓ આ સુંદર સંદેશ પ્રસારિત કરે છે

ખૂબ પ્રિય છે:
સૌ પ્રથમ, આ સુંદર પ્રવૃત્તિ માટે આભાર.

ગઈકાલે અમે શાળામાં શાંતિ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. દરેક સ્તર શાંતિ અને પ્રેમના સંદેશ સાથે ચોક્કસ રંગની સાંકળ બનાવે છે. આંગણામાં બધી સાંકળો જોડાયેલી હતી અને અમે “વધુ મજબૂત આપણે છીએ” ના સૂત્ર સાથે એક વર્તુળ બનાવ્યું.

કોઈપણ પ્રકારની હિંસા સામે શાંતિના સંદેશા વાંચ્યા અને અમે એક ગીત ગાયું.

અમે તમને શાળાના પ્રેમની સાંકળ સાથેની એક ચિત્ર મોકલીએ છીએ જે આપણે આખી દુનિયાને પાર કરવા માંગીએ છીએ.

અન્ય કોઈ ખાસ વિના, એક સૌમ્ય શુભેચ્છા પ્રાપ્ત કરો.